Wielka Jaskinia Śnieżna

Wielka Jaskinia Śnieżna

Wielka Jaskinia Śnieżna – jaskinia pod każdym względem „naj” – najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Polsce oraz najgłębsza grota Tatr. Ma ona ponad 23 km długości. Otwory do niej można spotkać w Dolinie Małej Łąki oraz w Dolinie Litworowej.

Jako jaskinia o charakterze typowo alpejskim powstała poprzez wody topniejących lodowców. Wielka Jaskinia Śnieżna ma układ wertykalny – poziome korytarze występują w niej niezwykle rzadko. Podobnie jak w przypadku Jaskini Miętusiej, także wody Wielkiej Jaskini Śnieżnej zasilają Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej.

We wnętrzu groty można podziwiać różnorodne cieki wodne – od jeziorek i małych wodospadów po syfony w jej dolnej części.

Jaskinia ma pięć otworów, z których każdy był kiedyś osobną grotą.

Najniższy zbadany punkt Wielkiej Jaskini Śnieżnej znajduje się na wysokości 1098 m n.p.m. i jest nim Jeziorko X. Eksplorowali je płetwonurkowie, którzy zeszli na głębokość 7-8 metrów.

Jest to stosunkowo młoda jaskinia, jeśli chodzi o historię turystyki – została odkryta dopiero w 1959 roku na podstawie wskazówek miejscowych górali. W grocie nadal prowadzone są prace odkrywcze.

Kalendarz imprez « »