Rezerwat Bór na Czerwonem

Rezerwat Bór na Czerwonem

Rezerwat przyrody Bór nad Czerwonem został utworzony w 1925 roku. W 1956 roku powiększono jego powierzchnię z 2 ha do 47 ha, nadając mu nazwę Bór nad Czerwonem.

2011 rok przyniósł kolejne powiększenie obszaru o 64 ha. Tym samym rezerwat jest jedynym, torfowiskowo-leśnym, obfitującym w torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Swoją nazwę zawdzięcza glonowi Zygonium ericetorum. Rezerwat leży na terenie nadleśnictwa Nowy Targ. W najbliższym czasie teren ochrony ma się zwiększyć do 114,66 ha.

Podstawowym przedmiotem ochrony w rezerwacie jest torfowisko wysokie, porośnięte naturalną roślinnością wraz z drzewostanem sosnowo-świerkowym. Obecnie w rezerwacie występuje 5 zespołów leśnych, charakterystycznych dla obszaru Karpat. Trzy z nich reprezentują drzewostan wysokopienny. Można tu spotkać storczyka kukułkę plamistą oraz rosiczkę. Na terenie rezerwatu gniazdują bociany czarne; ma on także wspaniałe walory krajobrazowe.

W przyszłości planuje się wytyczenie tutaj ścieżki edukacyjnej.

Kalendarz imprez « »