Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój

Historia Rabki Zdroju sięga początków XIII wieku. Lecznicze właściwości znajdujących się tutaj solanek odkryto już w XIX wieku i wtedy też otwarto tu zakład leczniczy. Dzisiaj Rabka jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości Podhala.

Wczesne średniowiecze

Dzieje ówczesnej wsi zaczynają się za czasów Bolesława Wstydliwego. Jak podaje dokument, wojewoda krakowski upoważnił cystersów do osiedlania się na tych terenach oraz wykorzystywania drogocennej soli na potrzeby klasztoru. Nazwę wsi po raz pierwszy wymienił kronikarz Jan Długosz.

W 1382 roku Ludwik Węgierski odebrał Rabkę klasztorowi, co było karą za liczne zatargi pojawiające się między cystersami a monarchą. Władysław Jagiełło wydzierżawiał te tereny możnej szlachcie. Na początku XV wieku wieś przeszła w ręce rodu Jordanów, która to rodzina w 1557 roku wybudowała tutaj pierwszy kościół. W 1446 roku Rabka zyskała przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Ród Jordanów zbudował również dwór o obronnym charakterze.

W poszukiwaniu zdrowia

Solankami rabczańskimi interesowano się już od XVI wieku. W 1568 roku Jerzy Grossman otrzymał od króla Zygmunta Augusta zezwolenie na kopanie w poszukiwaniu soli. Te próby nie przyniosły jednak rezultatu.

Odkrycie leczniczych właściwości solanki

W I połowie XIX wieku Rabka należała do rody Zubrzyckich. Jeden z jego przedstawicieli, Julian Zubrzycki stał się twórcą uzdrowiska w tej miejscowości. Od 1857 roku Komisja Baleologiczna prowadziła na terenie Rabki prace, mające na celu zbadanie składu wód solankowych. Jak się okazało – zawierały one duże stężenie jodu i bromu o działaniu najlepszym z europejskich solanek. Rok 1864 to zamknięcie pierwszego okresu tworzenia rabczańskiego uzdrowiska. W 1882 roku było ono już na tyle rozbudowane, że mogło przyjmować kuracjuszy w 240 pokojach.

Dzięki staraniom Zubrzyckiego, Rabka stała się uzdrowiskiem dziecięcym. W 1928 roku objęto miejscowość ochroną krajobrazową.

Po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej Rabka stała się ośrodkiem leczenia gruźlicy (zwłaszcza dziecięcej). W 1953 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie i zaczęła działać jeszcze prężniej. Napływ specjalistycznej kadry medycznej spowodował wyż demograficzny, który przyniósł w latach 50. kryzys mieszkaniowy. W wyniku tego, w centrum Rabki powstały typowe bloki z wielkiej płyty, zasłaniające panoramę masywu Lubonia.

W 1996 roku Rabka otrzymała tytuł Miasta Dzieci Świata, nadany przez Kapitułę Orderu Uśmiechu, UNESCO i Wojewodę Nowosądeckiego. W 1999 roku nazwę miasta zmieniono na Rabka-Zdrój, co jeszcze bardziej podkreśla uzdrowiskowy charakter tego miejsca.

Rabka-Zdrój może być jeszcze jednym ciekawym przystankiem na szlaku odkrywania leczniczych właściwości wody. Będąc w Rabce, nie zapomnijcie tez odwiedzić Bukowiny Tatrzańskiej z jej niesamowitymi wodami termalnymi!

Kalendarz imprez « »