Obszar ścisłej ochrony Pyszna, Tomanowa, Pisana

Obszar ścisłej ochrony Pyszna, Tomanowa, Pisana

Dawniej obszar ten był rezerwatem. Powstał w 1948 roku, kiedy jeszcze nie istniał Tatrzański Park Narodowy. Był wówczas największym rezerwatem na terenie polskich Tatr. Swoim zasięgiem obejmował niemalże cały obszar Doliny Pyszniańskiej i Doliny Tomanowej. Dziś jest to obszar ochrony ścisłej.

Początkowo jego powierzchnia wynosiła zaledwie 800 ha. W 1975 roku włączono w jego granice Hale Pisaną. Wówczas tereny te zwiększyły się do 1562, 57 ha. Po utworzeniu TPN-u rezerwat został przekształcony w teren ścisłej ochrony.

Nadal jednak pozostaje on największym kompleksem lasów świerkowych w naszym kraju. Żyją tu dzikie zwierzęta, które dzięki zamknięciu części tras turystycznych nie są niepokojone przez człowieka. Na obszarze Pyszna, Tomanowa, Pisana bytują niedźwiedzie i jelenie. To tutaj leżą stawy Smreczyński, Kosowinowe Oczko, czy też Siwe Stawy. W obszar chroniony wchodzi również Wąwóz Kraków.

Zanim powstał tu rezerwat na zboczach gór wypasano owce. Dzisiaj większość szlaków jest turystycznie niedostępna. Nie wejdziemy stąd na Suchy Wierch Tomanowy, Tomanowy Wierch Polski, Smreczyński Wierch ani na Kamienistą.

Nie oznacza to jednak, że nie można w ogóle zwiedzić tego obszaru. Przez teren dawnego rezerwatu Tomanowa-Smreczyny wiedzie kilka szlaków. Sama Hala Pyszna jest doskonale widoczna m.in. z zielonego szlaku wiodącego przez Siwą Przełęcz na Przełęcz Liliowy Karb.

Kalendarz imprez « »