Kościół w Grywałdzie pw. św. Marcina bpa z Tours

Kościół w Grywałdzie pw. św. Marcina bpa z Tours

Pierwsza świątynia w Grywałdzie miała powstać już w 1350 roku w miejscu obecnej kapliczki przy ul. Żarnowieckiej. Historyczne źródła podają, że grywałdzka parafia sięga korzeniami XIV wieku. Jedyną pozostałością po niej miała być figura Matki Boskiej skradziona przez hitlerowców z Wawelu. Według podania w miejscu, gdzie obecnie wznosi się kościół miała stać pogańska gontyna – miejsce kultu wczesnych Słowian.

Choć przez 400 lat kościół w Grywałdzie nie miał statusu świątyni parafialnej to przetrwał dzięki bogatym mieszkańcom opiekującym się zabytkiem i dbającym o jego wystrój. Jeszcze przed 1618 rokiem kościół doczekał się gruntownej przebudowy i dostawienia wieży. W planach na początku XX wieku była też rozbudowa prezbiterium i dobudowanie bocznych kaplic, ale ostatecznie plany te porzucono. Do dzisiaj świątynia zachowała swój pierwotny gotycki charakter.

Do najcenniejszych zabytków kościoła należą: ołtarz główny oraz ołtarze poboczne (prawy i lewy). W ołtarzu głównym znajduje się XVI-wieczny, malowany tryptyk, który niemal w całości przetrwał do naszych czasów. Widnieje na nim m.in. św. Marcin, odcinający część swojego płaszcz i podający go biedakowi.

W prawym ołtarzu w oczy rzucają się figury św. Katarzyny i św. Doroty. Ołtarz lewy zdobi współczesny obraz Trójcy Świętej oraz figurka św. Marcina.

 Z kościołem związana jest pewna legenda, mówiąca o tym, że miał on pierwotnie stać przy ul. Żarnowieckiej. Jednak mieszkańcy, którzy przyszli na plac budowy nie zastali na miejscu nawet złamanego gwoździa, mimo że dzień wcześniej znosili w to miejsce wszystkie potrzebne materiały. Zdenerwowany kierownik budowy podzielił robotników na cztery grupy tak, by każda przeszukała inną stronę wsi. Jak się okazało – wszystkie materiały znalazły się przy dzisiejszej ul. Kościelnej. Przeniesiono je z powrotem na Żarnowiecką, ale następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Kiedy ten cud dokonywał się prze kolejne trzy dni – mieszkańcy zrozumieli, że to Bóg chce, by nowy kościół stanął w miejscu wybranym przez niego. Tak tez się stało. Przy ulicy Żarnowieckiej natomiast powstała kapliczka Matki Bożej jako wotum wdzięczności za pomoc przy budowie nowej świątyni.

Kalendarz imprez « »