Jurgów

Jurgów

Jurgów to jedna z  tych miejscowości, które zostały założone na prawie wołoskim. W 1545 roku przybył i osiadł tu zbójnik Jurko i ze swoją 12-osobową drużyną. Głównym zajęciem mieszkańców Jurgowa była hodowla owiec i bydła a także wysokogórski wypas.

Na mocy dekretu z 1848 roku pastwiska w Tatrach Jaworzyńskich stały się własnością Jurgowian. W tamtym też czasie obszar wsi był czterokrotnie większy niż dzisiejszy a granica Jurgowa przebiegała w wysokich partiach gór. W wyniku zatargów z kolejnymi właścicielami tych ziem, mieszkańcy utracili częściowo swoje prawa, by następnie zyskać położone poniżej polany, noszące do dzisiaj nazwy jurgowskich gazdów.

W wyniku historycznego usytuowania Jurgowa niemalże na styku Polski, Słowacji i Węgier zaszło tu ciekawe zjawisko. W szkołach, w wyniku madziaryzacji nauczano języka węgierskiego, w domach rozmawiano po polsku, natomiast liturgia odprawiana była po słowacku. Do niedawna można tu było spotkać osoby pamiętające lekcje języka węgierskiego, na jakie uczęszczali za młodu.

W okresie II wojny światowej Jurgów należał do Słowacji, ale po niej, mimo protestów mieszkańców, został z powrotem włączony w obszar granic Polski.

Do najciekawszych zabytków wsi należą drewniany kościół a także góralska chałupa, w której obecnie znajduje się muzeum. Zimą działa tutaj stacja narciarska Jurgów SKI. Ponadto blisko stąd do Bukowiny Tatrzańskiej, w której można zażywać rozgrzewających i bardzo zdrowych kąpieli w wodach termalnych.

Kalendarz imprez « »