Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska

Jak na ironię – jedna z najbardziej znanych dziś miejscowości Podhala powstała jako jedna z ostatnich wsi. Bukowina Tatrzańska, bo o niej mowa została założona w XVII wieku. Najstarszy zapis o niej pochodzi z 1630 roku i znajduje się w wyroku króla Zygmunta III.

Pierwszym sołtysem został Kasper Bukowiński. Miało to miejsce w 1636 roku. Przypuszczalnie, w początkach XVII wieku rozpoczęło się karczowanie bukowiańskich lasów. Osadnictwo na prawie wołoskim ustanowiło w tym miejscu wtłoczoną w głąb lasu polanę i wpisało ją do ksiąg gruntowych. Na niezbyt wczesne zasiedlenie tych ziem wpłynęły na pewno bardzo surowy klimat, nieurodzajne gleby i liczne klęski żywiołowe, przyczyniające się do głodu i niedostatku.

W 1796 roku w Bukowinie funkcjonowało już 26 osiadłości. W 1824 roku część ziem wykupił od austriackiego skarbu państwa Emanuel Homolacz. Mieszkańcy Bukowiny mieli z nim sporo zmartwień, bowiem odbierał on siła grunty i pastwiska, żyjącym tutaj osadnikom.

W 1848 roku nastąpiło uwłaszczenie chłopów, co położyło koniec wyzyskowi tej klasy społecznej przez panów.

Od 1868 roku Bukowina trafiła w ręce niemieckie. W 1889 roku dobra ziemskie odkupił hrabia Władysław Zamoyski a chcąc ochronić je przed ostatecznym zniszczeniem, oddał w 1924 roku państwu.

Ponieważ we wsi bardzo długo nie było sklepu, prowadziła ona gospodarkę samowystarczalną. Po większe zakupy wyprawiano się na Węgry, Słowację lub do Nowego Targu. Bukowina nie była wsią zamożną. Panowały tu raczej bieda i zacofanie. Aż do XIX wieku do wsi wiodły jedynie leśne ścieżki. Dopiero w XXI wieku zbudowano wzdłuż Porońca, przez kiry i graniami Wierchów ogólnodostępną drogę. W 1897 roku zawędrowali tu pierwsi goście, będący na wycieczce do Morskiego Oka.

Przełom XIX i XX wieku przyniósł liczne emigracje mieszkańców za chlebem do Ameryki.

Na początku XX wieku powstały w Bukowinie szkoła i kościół. Świątynię budował przez 20 lat Jędruś Kramarz. Z ogromnym wysiłkiem wykonywał plany, załatwiał ich zatwierdzenie a następnie szukał proboszcza.

W kolejnych latach powstał przy szkole Dom Ludowy. Stało się tak dzięki staraniom Franciszka Ćwiżewicza. On także założył Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny. Od 1936 roku Bukowina jest zelektryfikowana.

Dzisiaj w Bukowinie mieszka 2700 osób. Kultywuje się tu tradycyjny folklor góralski. DO niedawna miejscowość znana była głównie jako ośrodek narciarski. Obecnie przeżywa prawdziwe oblężenie turystyczne, spowodowane wybudowaniem w niej term. Geotermalna woda nie tylko daje mnóstwo radości najmłodszym, ale też służy do różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych. A po dawnej ubogiej i zacofanej wsi nie ma już dziś śladu!

Kalendarz imprez « »