Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu

Jest to kontynuator działalności dawnego Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, które było delegaturą warszawskiego Centralnego Biura Wystaw artystycznych.

W związku z brakiem stałej siedziby galerię przejęła delegatura Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie. Stało się to w 1957 roku. Po utworzeniu w Nowym Sączu siedziby województwa, delegatura została przemianowana na samodzielne Biuro Wystaw Artystycznych. W 2009 roku nastąpiło połączenie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Galeria na Bursztynowym Szlaku jest pododdziałem Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Dyrektorem instytucji jest, nieprzerwanie, od 1973 roku Krzysztof Kuliś.

Organizacja licznych wystaw (m.in. Józefa Czapskiego) zaowocowała zakupieniem zbiorów sztuki współczesnej, które stanowią dziś kolekcję MCK Sokół. Obecnie, z braku środków zbiory nie są powiększane.

Galeria organizuje liczne warsztaty i zajęci plenerowe dla dzieci i młodzieży.

To co? Może mała wycieczka kulturalna, np. z Bukowiny Tatrzańskiej? Zapraszamy!

Kalendarz imprez « »