Kosodrzewina w Tatrach

Kosodrzewina w Tatrach

Jedną z najlepiej rozpoznawalnych roślina tatrzańskich, o których uczymy się już w szkole jest kosodrzewina, zwana także kosówką. Jest na tyle ważna, że miejsca, które porasta zyskały nazwę piętra subalpejskiego, znajdującego się ponad górną granicą lasu, ale poniżej miejsca, w  którym zaczynają się hale.

W Polsce piętro alpejskie porastane jest właśnie przez kosodrzewinę lub przez olchę zieloną (Bieszczady). W Alpach – przez różanecznik. Tatrzańskie piętro kosówki zaczyna się na wysokości około 1500-1800 m n.p.m. Powyżej niej, kosodrzewinę można spotkać jako pojedyncze krzaczki. W zależności od wysokości, krzew kosówki może osiągać różną wysokość. W najniższych partiach piętra subalpejskiego dochodzi nawet do 5 metrów. W najwyższych są to ledwie kilkunastocentymetrowe formy. Kosówce towarzyszy najczęściej wzrost innych roślin. Wśród nich można spotkać popularną borówkę brusznicę, różę alpejską, omieg górski, czy szczawik zajęczy, a często również sit skucinę.

Kosówkę można podzielić na dwa podzespoły roślinne w zależności od podłoża, na którym występuje. Niezależnie od tego – krzew ten pełni ogromną rolę w ochronie górskich stoków przed erozją i niszczącym działaniem innych czynników. Dzięki niej przed lawinami śnieżnymi i kamiennymi ochraniany jest także położony poniżej las.

Warto przyjrzeć się tej pięknej i pożytecznej roślinie podczas wędrówek nie tylko po Tatach, ale też Sudetach, czy Beskidach.