Tatrzańskie hale

Tatrzańskie hale to tereny użytkowe o dosyć burzliwej historii. W rozumieniu pasterzy i baców hala to teren położony w górach i nadający się do wypasu owiec oraz bydła. Hale miały często kilku lub kilkunastu właścicieli, od których brały swoje nazwy, jak np. Hala Gąsienicowa.

Ich budowa była bardzo różnorodna – mogła obejmować całą dolinę (np. Hala Małej Łąki) lub jej część (np. Hala Pisana w Dolinie Kościeliskiej). Jedną lub kilka polan, płaśni lub równi. Hala była terenem do wypasu, ale nie koszonym, inaczej niż polana. Jeśli zdarzyło skosić część hali – również stawała się ona polaną.

Jeszcze w XIII wieku hale pokryte były puszczą pierwotną. Eksploatacja tych terenów nie stanowiła dla Tatr żadnej szkody. Niemniej jednak – w miarę zwiększania się populacji ludzi i ich gospodarstw – doszło do zniszczeń na dramatyczną skalę.

W czasie II wojny światowej wypasów nikt nie kontrolował. Owce zapędzano coraz wyżej, niszcząc przyrodę, strasząc kozice i świstaki.

Dziś nastąpiło zahamowane pasterstwa, co pozytywne wpłynęło na odbudowę równowagi ekologicznej. Gorzej natomiast na walory turystyczne. Dawne, niezalesione hale porasta las, który zasłania częściowo widoki.

Z racji tego podjęto inicjatywę, w ramach której z polan usuwa się zadrzewienie, dokonując na nich kontrolowanego wypasu owiec i bydła. W ten sposób kultywuje się tradycję i dba o zachowanie ekologicznego systemu równowagi pomiędzy terenami zalesionymi a trawiastymi.

Hale w Tatrach to również wspaniałe miejsce do odpoczynku w czasie wędrówki. Malownicze kobierce kwiatów, zapach ziół, ciekawy świat zwierzęcy – nie sposób nie zwrócić na to wszystko uwagi.

Zapraszamy do odkrywania uroków tatrzańskich hal!

Kategoria: Polskie Tatry

Kalendarz imprez « »