Tatry Wschodnie

W nich znajduje się najwyższy szczyt całych Tatr i całych Karpat, czyli Gerlach. Również w nich leżą Rysy. Tatry Wschodnie dzielimy na Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Tatry Wysokie mają w linii prostej niecałe 17 km długości i zajmują obszar około 340 km2. Większość pasma leży po stronie słowackiej. Najwyższym punktem na granicy z Tatrami Zachodnimi jest Przełęcz pod Kopą. Od grani głównej Tatr oddziela je Przełęcz Liliowe.

Tatry Wschodnie leżą na styku trzech krain geograficznych – Spiszu, Podhala i Liptowa. Punktem zbieżnym tych krain jest Czubryna.

W paśmie Tatr Wysokich znajdują się najpiękniejsze polodowcowe tereny, m.in. Dolina Pięciu Stawów Polskich, Morskie Oko, czy też Dolina Białki. Ze względu na typowo alpejski charakter tego pasma można tu spotkać charakterystyczną dla terenu Alp faunę i florę. Kozice, świstaki, norniki śnieżne, czy też dzwonki alpejskie to tylko niektórzy przedstawiciele świata zwierzęcego i roślinnego.

Tatry Bielskie leżą po słowackiej stronie. Ich wyraźne granice stanowią: Dolina Kieżmarska oraz Dolina Przednich Koperszadów.

Grań główna ma całkowitą długość 15 km. Ciągnie się ona od podnóży Kobylego Wierchu po Dolinę Jaworową.

Tatry Bielskie stykają się bokiem z Tatrami Wysokimi a ich grań jest przedłużeniem grani Tatr Wysokich. W tym paśmie leży Hawrań – najwyższy szczyt Tatr Bielskich.

Znanych jest tu około 50 jaskiń a dla turystów dostępna jest najdłuższa z nich – Jaskinia Bielska, która znajduje się na północnym stoku Kobylego Wierchu.

W Tatrach Bielskich roślinność jest bogatsza niż w Tatrach Wysokich. Ze zwierząt najczęściej można tu spotkać kozice. Najbardziej znana miejscowość turystyczna tego pasma to Jaworzyna Tatrzańska.
Kategoria: Polskie Tatry

Kalendarz imprez « »