Ekologiczne Tatry – Eko Schroniska

Ekologiczne Tatry – Eko Schroniska

Gdzie znajdziesz najbardziej ekologiczne budynki w polskich Tatrach? Zapraszamy na szlaki! Wszystkie schroniska PTTK „Karpaty” przeszły termomodernizację, zaopatrzone są w kolektory słoneczne. Bardziej prośrodowiskowe są także oczyszczalnie ścieków zlokalizowane przy tatrzańskich schroniskach.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, zamontowane w schroniskach, zaopatruję je w ciepłą wodę i przynoszą schronisku znaczne oszczędności. Wszystkie te inwestycje to nie tylko efekty ekologiczne ale i ekonomiczne. Stanowią ponadto doskonałą promocją rozwiązań ekologicznych, jakie można wdrażać na obszarach objętych ochroną.

Oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich budowana jest według technologii norweskich, rekomendowanych dla terenów chronionych. Te działania znacznie zmniejszają negatywne oddziaływanie schronisk turystycznych na przyrodę.

Najbardziej eko

Obecnie, najbardziej ekologicznym schroniskiem w Tatrach jest jednocześnie najwyżej położone schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Modernizacja schroniska w Dolinie Pięciu Stawów polegała na ociepleniu budynku, wymianie okien i całego systemu grzewczego. Podgrzewanie wody wsomagają kolektory słoneczne. Dotychczasową kotłownię, która rocznie spalała od 30 do 50 ton węgla, zastąpiło ogrzewanie elektryczne, zasilane małą elektrownią wodną o mocy 80 kW. Elektrownia ta usytuowana jest na pobliskim potoku Roztoka, który wypływa z Wielkiego Stawu.

Inne proekologiczne rozwiązania na Podhalu

Modernizacja starych budynków i schronisk, to jedna istotna kwestia. Drugą są całkowicie nowe inwestycje, takie jak np. Bukovina Terma Hotel Spa. Jest to przykład inwestycji, która powstała w trosce o środowisko naturalne, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne unikatowe w skali Polski. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Bukowińskiego Towarzystwa Geotermalnego.

Kalendarz imprez « »