Bezpieczeństwo na stoku

Bezpieczeństwo na stoku

Jeśli jeździsz na narty regularnie, zapewne doskonale znasz dekalog zasad obowiązujących na stoku. Jeśli jednak wybierasz się na narty po raz pierwszy, koniecznie zapoznaj się z poniższymi, stworzonymi przez FIS wskazówkami, jak zachować bezpieczeństwo swoje i innych, tak, aby białe szaleństwo kojarzyło nam się tylko i wyłącznie pozytywnie.

Odpowiedzialność za siebie i za sprzęt

Każdy narciarz odpowiedzialny jest nie tylko za swoje zachowanie, to znaczy jazdę w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych i nie powodować szkód, ale także za poprawność działania swojego sprzęty. W szczególności dotyczy to płyt karwingowych lub desek do wyczynu oraz innych nowinek technicznych.

Panowanie nad szybkością

Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości. Dlatego należy ją bezwględnie dostosować do warunków pogodowych, trasy, ale także swoich umiejętności. Należy poruszać się tak, aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić.

Ten, kto znajduje się wyżej, ten ponosi odpowiedzialność

Narciarz, znajdujący się na stoku wyżej, ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy i to on ponosi odpowiedzialność za skutki manewrów, takich jak wyprzedzanie. Zgodnie z tym, pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

Włączanie się do ruchu

Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu– w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod prąd” nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.

Zatrzymywanie się i upadki

Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

Podchodzenie

Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten, kto je pozostawił.

Stosowanie się do znaków narciarskich

Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM i CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich.

W wypadku wypadku

W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy. W szczególności pomoc powinna polega na udzieleniu pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

Kategoria: Stoki i wyciągi

Kalendarz imprez « »