Flora Tatr

Flora Tatr

Jednym z najbardziej charakterystycznych i unikalnych elementów tatrzańskich jest roślinność tych gór. Tatry to jeden z obszarów, na którym występuje wiele unikalnych i nigdzie indziej niespotykanych gatunków i okazów. Wiele z nich to relikty epoki lodowcowej, które dzięki przystosowaniu do obecnych warunków klimatycznych przetrwały aż do dziś.

Na terenie Tatr występuje około 1500 gatunków roślin, drzew i krzewów. Znajdziemy tu również około 1000 gatunków grzybów a rosnące w tych górach mszaki stanowią 80% występujących w całej Polsce. Warto zauważyć (dosłownie), że część tatrzańskiej flory pozostaje na co dzień niewidoczna dla ludzkiego oka i jest niszczona podczas np. eksplorowania skalistych szlaków. Jeszcze większe szkody czynimy, zbaczając z oznakowanych ścieżek i zadeptując, nieraz zagrożone wyginięciem, rośliny i zwierzęta.

Na terenie Tatr można spotkać wiele endemitów, czyli roślin, które doskonale przystosowały się do życia jedynie na tym obszarze. Na terenie Tatr występuje około 40 gatunków endemitów. Najsłynniejszy z nich to szarotka alpejska ale także limba i krokus. Jest też grupa roślin stanowiących relikty epoki lodowcowej. Należy do nich m.in. skalnica tatrzańska.

Bardzo krótki, ze względu na surowe warunki klimatyczne, okres wegetacyjny sprawił, że jeśli tatrzańska flora pachnie i rozkwita kolorem to na całego. Aby przetrwać – tatrzańskie rośliny wykształciły jeszcze jedną bardzo ważną cechę, która dominuje u flory nizinnej – zrezygnowały jedynie z owadopylności, wykorzystując do rozmnażania także np. ptaki. Większość roślin jest również wieloletnia, co zdecydowanie wpływa na przedłużenie gatunku.

Kolejnym wyróżnikiem tatrzańskiej flory jest jej zróżnicowanie piętrowe. To klimatyczno-roślinne rozmieszczenie najłatwiej zauważyć, wspinając się na wyższe szczyty. Dół tej piramidy porastają łąki i polany, przez które płyną potoki. Jeśli spotykamy lasy to są to bukowo świerkowe lub jodłowe bory. Im wyżej, tym roślin jest mniej. Górny regiel tatrzański zaczyna się na granicy lasu, tam gdzie rosną limby i zaczyna być widoczna kosodrzewina. Jeśli uda nam się trafić na świerk – oznacza to, że oddychamy naprawdę czystym powietrzem, bowiem iglak ten nie jest odporny na zanieczyszczenia przemysłowe.

Im wyżej, tym chłodniej. Wyższe partie Tatr porasta kosodrzewina, zwana kosówką właściwą. Jeszcze dalej zaczyna się piętro hal, gdzie dominują trawy i roślinność ściśle alpejska. Możemy tu spotkać m.in. sasankę alpejską.

Ostatnie piętro stanowią turnie. Ale i tutaj, pomimo skalistego podłoża i niesprzyjającego klimatu występują rośliny. W rejonie turni można spotkać m.in. goryczkę przezroczystą.

Pamiętajmy, wędrując po Tatrach, wypoczywając na szlakach lub w tutejszych Termach o tym, że tatrzańska roślinność jest zagrożona w dużym stopniu wymarciem i objęta została ochroną gatunkową. Wiele z jej okazów niszczonych jest przez czynniki od człowieka niezależne, np. silne wiatry, występujące w rejonach podgórskich. Bardzo łatwo i szybko można sprawić, że coś zniknie z florystycznej mapy Podhala, ciężej będzie to odtworzyć.

Kategoria: Fauna i flora

Kalendarz imprez « »